فرکانسهای جدید فرستنده‌های رادیویی موج AM در خراسان جنوبی:

▫️رادیو ایران ? AM 558
▫️رادیو استانی ? AM 963