🔹از دوم آبان ۹۵ بخش خبری ساعت ۱۰ صبح “شبکه سهند” به زبان ترکی پخش می‌شود.

🔹بخشهای خبری شبکه سهند:
🔸۱۰:۰۰ ترکی
🔸۱۹:۳۰ فارسی
🔸۲۳:۰۰ ترکی