فرکانسهای FM “رادیو اربعین”

⭕️ فرکانسهای FM “رادیو اربعین”:

?کربلا: ۹۰٫۹

?نجف: ۹۱٫۹

?قم: ۹۵٫۱
?بندرعباس: ۹۵٫۲
?ارومیه، بوشهر و کرج: ۹۵٫۳
?اهواز: ۹۵٫۴

?تهران و بقیه مراکز: ۹۵٫۵

 

Page 5 of 512345