سریال کره‌ای جدید
⭕️ رویای فرمانروای بزرگ

🔹هر شب ساعت ۲۰
🔹تکرار ساعت ۱۰ و ۱۴:۳۰ روز بعد

🔸شبکه نمایش

Page 2 of 212