بسته لهستانی?

▪️TVP SPORT HD

▪️TVP 1 HD

فرکانس :

?Hotbird 13 ° E – 10834 V 27500

?Hotbird 13 ° E – 11449 H 27500

???????????

✔️بسته SRG سوئیس:?

▪️SRF ZEWI HD

▪️RTS LA 2 HD

▪️RTS DEUXE HD

فرکانس :

?Hotbird 13 ° E – 10971 H 29700

?Hotbird 13 ° E – 11526 H 29700

????????????
✔️بسته Mediset ایتالیا 😕

▪️MED MEDIASET

▪️۲۰ MEDEIASET HD

▪️MEDEIASET EXTRA SD

▪️Italia 1 HD / SD

▪️Rete 4 HD / SD

▪️Canale 5 HD / SD

فرکانس :

?Hotbird 13 ° E – 11919 V 29900

?Hotbird 13 ° E – 11432 V 29900

????????????
✔️کانال فرانسوی TF1 HD:
۲۸ مسابقه از رقابتها را پوشش خواهد داد.
فرکانس :

?۱۱۶۸۱ H 27500

این مطلب بدون برچسب می باشد.

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر