شبکه های پخش کننده جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

 

فرکانس شبکه راه فردا Rah_e_Farda TV در یاهست

شبکه افغانی راه فردا در ماهواره یاهست روی آنتن رفت

این شبکه درکنار پخش اخبار،فیلم و سریال به پخش زنده رقابت های ورزشی نیز می پردازد
Rah_e_Farda TV

Yahsat1A
۱۲۰۱۵
H
۲۷۵۰۰

شبکه افغانی ATN حق پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را به دست آورد

این شبکه را توسط مشخصات زیر می توانید در ماهواره یاهست تماشا کنید

ATN

Yahsat1A
۱۲۰۱۵
H
۲۷۵۰۰

بسته لهستانی?

▪️TVP SPORT HD

▪️TVP 1 HD

فرکانس :

?Hotbird 13 ° E – 10834 V 27500

?Hotbird 13 ° E – 11449 H 27500

???????????

✔️بسته SRG سوئیس:?

▪️SRF ZEWI HD

▪️RTS LA 2 HD

▪️RTS DEUXE HD

فرکانس :

?Hotbird 13 ° E – 10971 H 29700

?Hotbird 13 ° E – 11526 H 29700

????????????
✔️بسته Mediset ایتالیا 😕

▪️MED MEDIASET

▪️۲۰ MEDEIASET HD

▪️MEDEIASET EXTRA SD

▪️Italia 1 HD / SD

▪️Rete 4 HD / SD

▪️Canale 5 HD / SD

فرکانس :

?Hotbird 13 ° E – 11919 V 29900

?Hotbird 13 ° E – 11432 V 29900

????????????
✔️کانال فرانسوی TF1 HD:
۲۸ مسابقه از رقابتها را پوشش خواهد داد.
فرکانس :

?۱۱۶۸۱ H 27500