فرکانسهای دیجیتال در شیراز

فرکانس دیجیتال کازرون

فرکانس شبکه hd در گیرنده دیجیتال شیراز

فرکانس جدید شبکه آبادان

فرکانس جدید آبادان

فرکانس شبکه های دیجیتال کازرون

فرکانس دیجیتال استان فارس

فرکانس شبکه آبادان

فرکانس دیجیتال مازندران

فرکانسهای دیجیتال در شیراز

? ts1? ts2? ts3

▫️مهارلو:
? ۲۱ ? ۲۷ ? ۳۳

▫️میانرود:
? ۴۹ ? ۵۳ ? ۴۳

▫️سعدی:
? ۵۹ ? ۶۵ ? ۵۳

▫️شهرک صدرا:
? ۴۱ ? ۴۷ ? ۵۹

این مطلب بدون برچسب می باشد.

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر