? فرکانسهای دیجیتال در اصفهان

فرکانس دستی شبکه های دیجیتال

فرکانس جدید اصفهان

فرکانس شبکه نسیم در گیرنده دیجیتال

فرکانس شبکه یک سیما

فرکانس جدید شبکه اصفهان

جستجوی دستی گیرنده دیجیتال

فرکانس دیجیتال کاشان

لیست شبکه های دیجیتال

 

 

 

فرکانسهای دیجیتال در اصفهان

? ts1? ts2? ts3

▫️ایستگاه مارشینان:
? ۳۹ ? ۴۵ ? ۲۱

▫️ایستگاه کوه پنجه:
? ۴۳ ? ۴۹ ? ۳۷

▫️ایستگاه صفه:
? ۵۱ ? ۵۷ ? ۶۳

این مطلب بدون برچسب می باشد.

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر