فرکانس جدید شبکه استانی خوزستان
فرکانس شبکه خوزستان روی بدر
فرکانس شبکه خوزستان در ماهواره بدر
فرکانس جدید شبکه های استانی در بدر
فرکانس شبکه های استانی در هاتبرد
فرکانس شبکه نسیم در ماهواره بدر
فرکانس جدید شبکه کردستان
فرکانس جدید شبکه اصفهان

فرکانس شبکه های استانی در هاتبرد
فرکانس شبکه نسیم در ماهواره بدر
فرکانس جدید شبکه خوزستان
فرکانس جدید شبکه کردستان
فرکانس مادر بدر
فرکانس شبکه های صدا و سیما
فرکانس جدید شبکه اصفهان
فرکانس جدید شبکه سهند و سبلان

آنالوگ :
کانال ۵۶

گیرنده دیجیتال :
کانال ۲۶

فرکانس ماهواره اي :

Iran Sat
FR: ۱۲۲۸۳ MHz
SR: ۲۷۵۰۰
FEC: ۳/۴
P: Vertical

Intel Sat
FR: ۱۰۹۶۲ MHz
SR: ۵۳۰۰
FEC: ۳/۴
P: Horizontal

مطالب مشابه

ارسال نظر

0 نظر
نظرات بسته شده است.