کانالهای رسمی تلگرام شبکه‌های سیما

@tvIRIB 👈 معاونت سیما

@tv1_IRIB 👈 شبکه یک سیما

@tv2IR 👈 شبکه دو سیما

@tv3_IR 👈 شبکه سه سیما

@tv4_IRIB 👈 شبکه چهار سیما

@IRIB_tv5 👈 شبکه پنج سیما

@AmoozeshTV 👈 شبکه آموزش

@Mostanad 👈 شبکه مستند

@IRIBNamayeshTV 👈 شبکه نمایش

@IRIBTamashaHDtv👈 شبکه تماشا

@VarzeshTVIRIB 👈 شبکه ورزش

@jjTVn_IR 👈 شبکه جام جم

@iFilmFarsi 👈 شبکه آی فیلم

@IRIBNasimTV 👈 شبکه نسیم

@ShomaTV_IRIB 👈 شبکه شما

@NahalTV 👈 شبکه کودک

@PooyaTV 👈 شبکه پویا

@OmidTVIR 👈 شبکه امید

@SimaNews 👈 خبر سیما

فرکانس شبکه‌های رادیویی در زنجان

▫️FM 88.5 جوان

▫️FM 90.5 ایران ➡️▫️AM 1242

▫️FM 92.5 ورزش

▫️FM 93.5 آوا

▫️FM 94.5 زنجان ➡️▫️AM 792

▫️FM 95.5 مناسبتی (بهاران)

▫️FM 96.5 معارف

▫️FM 98.5 اقتصاد

▫️FM 100.5 قرآن

▫️FM 102.5 سلامت

▫️FM 104.5 پیام

▫️FM 106.5 فرهنگ

فرکانسهای دیجیتال در شهرکرد

فرکانسهای دیجیتال در شهرکرد

👉 ts1👉 ts2👉 ts3👉 ts4

▫️ایستگاه ولی‌عصر:
👉 ۴۲ 👉 ۴۸ 👉 ۳۶ 👉 ۵۴

▫️ایستگاه نورالشهدا:
👉 ۳۳ 👉 ۳۹ 👉 ۴۵

فرکانسهای دیجیتال در اردبیل

فرکانسهای دیجیتال در اردبیل

👉 ts1👉 ts2👉 ts3

▫️ایستگاه کوه سنگر:
👉 ۳۸ 👉 ۲۶ 👉 ۳۲

▫️فرستنده برون‌مرزی:
👉 ۴۴

▫️بسته سوم در ایستگاه شهر اردبیل:
👉 ۳۴

پخش HD سریال نوروزی شبکه دو

⭕️ مرز خوشبختی

▫️هر شب ساعت ۲۰:۰۰
▫️تکرار: ساعت ۰۲:۰۰، ۰۸:۰۰ و ۱۴:۰۰ روز بعد

🔸شبکه تماشا اچ‌دی

Page 2 of 212