کانالهای رسمی تلگرام شبکه‌های سیما

@tvIRIB ? معاونت سیما

@tv1_IRIB ? شبکه یک سیما

@tv2IR ? شبکه دو سیما

@tv3_IR ? شبکه سه سیما

@tv4_IRIB ? شبکه چهار سیما

@IRIB_tv5 ? شبکه پنج سیما

@AmoozeshTV ? شبکه آموزش

@Mostanad ? شبکه مستند

@IRIBNamayeshTV ? شبکه نمایش

@IRIBTamashaHDtv? شبکه تماشا

@VarzeshTVIRIB ? شبکه ورزش

@jjTVn_IR ? شبکه جام جم

@iFilmFarsi ? شبکه آی فیلم

@IRIBNasimTV ? شبکه نسیم

@ShomaTV_IRIB ? شبکه شما

@NahalTV ? شبکه کودک

@PooyaTV ? شبکه پویا

@OmidTVIR ? شبکه امید

@SimaNews ? خبر سیما

فرکانس شبکه‌های رادیویی در زنجان

▫️FM 88.5 جوان

▫️FM 90.5 ایران ➡️▫️AM 1242

▫️FM 92.5 ورزش

▫️FM 93.5 آوا

▫️FM 94.5 زنجان ➡️▫️AM 792

▫️FM 95.5 مناسبتی (بهاران)

▫️FM 96.5 معارف

▫️FM 98.5 اقتصاد

▫️FM 100.5 قرآن

▫️FM 102.5 سلامت

▫️FM 104.5 پیام

▫️FM 106.5 فرهنگ

فرکانسهای دیجیتال در شهرکرد

فرکانسهای دیجیتال در شهرکرد

? ts1? ts2? ts3? ts4

▫️ایستگاه ولی‌عصر:
? ۴۲ ? ۴۸ ? ۳۶ ? ۵۴

▫️ایستگاه نورالشهدا:
? ۳۳ ? ۳۹ ? ۴۵

فرکانسهای دیجیتال در اردبیل

فرکانسهای دیجیتال در اردبیل

? ts1? ts2? ts3

▫️ایستگاه کوه سنگر:
? ۳۸ ? ۲۶ ? ۳۲

▫️فرستنده برون‌مرزی:
? ۴۴

▫️بسته سوم در ایستگاه شهر اردبیل:
? ۳۴

پخش HD سریال نوروزی شبکه دو

⭕️ مرز خوشبختی

▫️هر شب ساعت ۲۰:۰۰
▫️تکرار: ساعت ۰۲:۰۰، ۰۸:۰۰ و ۱۴:۰۰ روز بعد

?شبکه تماشا اچ‌دی

Page 2 of 212