همزمان با فرارسیدن موسم اربعین حسینی و بعد از رادیو انقلاب، معاونت صدا برای دومین سال پیاپی فعالیت خود را برای پوشش سراسری اخبار و رویدادهای پیاده روی اربعین حسینی با ویژه برنامه‌های متعدد  آغاز کرده است.

رادیو از جمله ابزار سهل الوصولی است که با هر نوع تلفن همراهی در دسترس همگان قرار گرفت و اطلاع رسانی می‌کند؛ به همین منظور در سال جاری علاوه بر پوشش سراسری در داخل کشور، زائران می‌توانند مجموعه فرکانس‌های ۲۱ شبکه رادیویی استانها را در خاک عراق هم استفاده کنند.

همچنین طول موج رادیو اربعین در سراسر کشور به شرح ذیل است:

ردیف مرکز استان فرکانس ردیف مرکز استان فرکانس
۱ تهران ۵/ ۹۵ ۱۵ سمنان ۵/ ۹۵
۲ بوشهر ۳/ ۹۵ ۱۶ فارس ۵/ ۹۵
۳ بندرعباس ۲/ ۹۵ ۱۷ قزوین ۵/ ۹۵
۴ اردبیل ۵/ ۹۵ ۱۸ قم ۱/ ۹۵
۵ اصفهان ۵/ ۹۵ ۱۹ کرمان ۵/ ۹۵
۶ البرز ۳ /۹۵ ۲۰ کرمانشاه ۵/ ۹۵
۷ آذربایجان شرقی ۵/ ۹۵ ۲۱ کهگیلویه و بویر احمد ۵/ ۹۵
۸ آذربایجان غربی ۳/ ۹۵ ۲۲ گلستان ۵/ ۹۵
۹ چهارمحال بختیاری ۵/ ۹۵ ۲۳ گیلان ۵/۹۵
۱۰ خراسان شمالی ۵/ ۹۵ ۲۴ لرستان ۵/۹۵
۱۱ خراسان رضوی ۵/ ۹۵ ۲۵ مازندران ۵/ ۹۵
۱۲ خراسان جنوبی ۵/ ۹۵ ۲۶ استان مرکزی ۵/ ۹۵
۱۳ خوزستان ۴/ ۹۵ ۲۷ یزد ۵/ ۹۵
۱۴ زنجان ۵/ ۹۵